buscar

Política de gestió ambiental i energètica del Grup MEDIAPRO

El Grup Mediapro ocupa una posició capdavantera en prestació de serveis tècnics per a la indústria audiovisual, és productor i distribuïdor de continguts audiovisuals, gestor i distribuïdor d'esdeveniments esportius, productor cinematogràfic i de continguts interactius, i presta serveis de postproducció. L'enginyeria tècnica, els serveis de transmissions, la consultoria en màrqueting i comunicació, i la comercialització publicitària, així com el disseny i la producció de canals temàtics són, també, una part fonamental de les activitats del Grup Mediapro.

En línia amb els principis de sostenibilitat del Grup, en la present Política s'estableixen els compromisos en matèria de gestió ambiental i energètica:

  • Millora contínua de l'acompliment ambiental i energètic.
  • Compliment dels requisits legals en matèria ambiental i els relacionats amb el consum i ús energètic.
  • Assegurar la disponibilitat d'informació relacionada amb la gestió ambiental i l'eficiència energètica.
  • Aportar recursos necessaris per aconseguir els objectius i metes en matèria de gestió ambiental i energètica.
  • Recolzar l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients, i el disseny per millorar l'acompliment energètic.

Per a això, algunes de les empreses del Grup Mediapro ja han dissenyat i implantat un Sistema de Gestió Ambiental i Energètica, basat en normes internacionals, que promou i s'orienta cap a la millora ambiental i l'eficiència energètica dels seus processos.

El Sistema de Gestió Ambiental i Energètica permet materialitzar els següents principis:

  • Tenir en compte les millors tecnologies disponibles, econòmicament viables i eficaces per a la protecció del medi ambient i eficiència energètica, i les incorpora progressivament en els seus processos de prestació de servei en les instal·lacions i centres de treball.
  • Garantir, juntament amb els seus proveïdors i empreses col·laboradores, la millora contínua i sistemàtica de la gestió ambiental i eficiència energètica de les seves activitats als seus centres de treball.
  • Formar i motivar a tot el seu personal per responsabilitzar-li i complir els requeriments de la Política de Gestió Ambiental i Energètica.
  • La present Política de Gestió Ambiental i Energètica, com a marc de referència per a l'establiment d'objectius de millora ambiental i energètica, serà revisada periòdicament per l'Adreça i s'actualitzarà quan es consideri necessari.

Per tant, el Grup Mediapro posa a la disposició de totes les persones que treballen en ell, dels clients i de l'opinió pública la present Política de Gestió Ambiental i Energètica com a demostració del compromís expressat.

Per a qualsevol informació o suggeriment sobre aquest tema, el Grup Mediapro té a disposició la següent adreça de correu electrònic: sostenibilitat@mediapro.es

 

Data d’aprovació: 07/01/2015 - Data d’edició: 23/12/2016 v.3

 
© Imagina  Mapa del web // Política de Gestió Ambiental i Energètica // Vols treballar amb nosaltres? // Condicions d'ús
Política de protecció de dades // Codi de conducta